سرلاک طوطی سانان ققنوس ۲۵۰ گرمی

۴۸,۰۰۰ تومان

  • سرلاک مخصوص انواع طوطی سانان
  • جهت تغذیه دستی و رشد جوجه ها
  • ترکیبی از مواد غذایی با ارزش بالا
  • پیشگیری کننده از بروز بیماریهای ناشی از سوء تغذیه در جوجه
  • فاقد مواد شیمیایی و نگهدارنده ها

موجود در انبار

سرلاک طوطی سانان ققنوس ۲۵۰ گرمی

۴۸,۰۰۰ تومان